Spanish| English

YASUNę Green Gold sign-on statement:

Yasuní Green Gold Red Yasuni : Help Ecuador om het regenwoud en de inheemse bevolking te beschermen.

Het nationaal park Yasuni in Ecuador is een ongerept stuk Amazoneregenwoud. Het park is van onschatbare waarde op het vlak van biodiversiteit, natuur en cultuur. Het herbergt verschillende inheemse bevolkingsgroepen, waarvan er een aantal bewust gekozen hebben om geen contact te hebben met de buitenwereld.

Het woud en zijn bevolking dreigen vernietigd te worden door de ontginning van de 500 miljoen vaten olie die zich onder de grond bevinden. Dit mag niet gebeuren. Om de bevolking van het Yasuni gebied en het leefmilieu waar we allemaal afhankelijk van zijn, te beschermen, moet de olie onder de grond blijven.

De president van Ecuador heeft een beroep gedaan op de internationale gemeenschap om het Yasuni park te helpen beschermen. Zijn voorstel drijke landen betalen Ecuador 10 jaar lang 350 miljoen dollar per jaar om de olie niet te ontginnen- heeft weinig vruchten afgeworpen. Dit is het gevolg van zowel het gebrek aan duidelijke informatie van de Ecuadoraanse regering als het gebrek aan steun vanwege de rijke landen.

Het gaat nochtans om een visionair voorstel dat het erkent dat landen in het Noorden de plicht hebben om landen in het Zuiden te helpen bij het verzachten van de effecten van de klimaatverandering. Het bevat echter ook een aantal tekorten: de rechten van de inheemse bevolkingsgroepen die in het woud wonen, worden niet beschermd; het park wordt niet gevrijwaard van oliewinning in de toekomst; en het risico bestaat dat het park wordt gebruikt als een gigantisch pakket emissierechten dat verkocht wordt aan de hoogst biedende vervuiler.

Met een verbeterd voorstel zou Yasuni een precedent kunnen scheppen voor rechtvaardigheid in de klimaatproblematiek. Het zou een mooi voorbeeld kunnen betekenen van hoe rijke landen hun verplichtingen kunnen nakomen tegenover arme landen in de strijd voor het behoud van natuurlijke en culturele rijkdommen en in de overgang naar een CO2-arme economie. communities.


Om Yasun’ te redden moeten we nu in actie komen!

Dit houdt het volgende in:


  1. De Ecuadoraanse regering moet zich er onvoorwaardelijk en onomkeerbaar toe verbinden om het nationaal park Yasuni en de mensenrechten van de bewoners van het woud te beschermen.

  2. Er mag geen tijdslimiet bestaan om te bepalen hoe deze doelstelling moet bereikt worden.

  3. De Ecuadoraanse regering moet het voortouw nemen om met de internationale gemeenschap een duidelijk, coherent en representatief voorstel uit te werken voor een duurzaam lange termijnbeleid voor Yasuni. Hierbij moeten de lokale en inheemse bevolkingsgroepen van de streek ten volle betrokken worden. Dit proces moet in nauw overleg plaatsvinden met de ngos en regeringen die voorstander zijn van een dergelijk proces.

  4. Financile steun moet op een democratische en transparante manier verlopen. Er kan in geen geval sprake zijn van overheidsfinanciering in de vorm van een schuldkwijtschelding. Financile steun moet namelijk bijdragen aan de reductie van de CO2-uitstoot en aan de verdediging van de rechten van lokale gemeenschappen overal ter wereld. Schuldkwijtschelding, emissiehandel en fondsen van de Wereldbank hebben in het verleden te vaak een tegenovergesteld effect gehad.
  5. Er moet een garantie komen dat een halt zal worden toegeroepen aan andere projecten die mogelijkerwijs een negatieve impact op de streek hebben.

Mijn organisatie wil dit manifest misschien ook ondertekenen!

logos

My organisation may be interested in signing up too!

Name

Email

Tel

Name of Organisation   
   

Events


Fatal error: Call to undefined function: mysql_connect() in /home/yasuni/public_html/upcomingEvents.php on line 6